Menu
Obec Telnice
Telnice Ústecký kraj

Územní plán obce

územní plán

Změna č.4 územního plánu obce Telnice - Nabyla učinnosti dne: 07.10.2013

TEXT

TEXT.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 476,8 kB

KOORDINAČNÍ VÝKRES

KOORDINAČNÍ VÝKRES.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,13 MB

ŠIRŠÍ VZTAHY

ŠIRŠÍ VZTAHY.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,45 MB

PŮDNÍ FOND

PŮDNÍ FOND.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,29 MB

PŮDNÍ FOND TABULKA

PŮDNÍ FOND TABULKA.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 96,66 kB

ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ

ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,18 MB

HLAVNÍ VÝKRES

HLAVNÍ VÝKRES.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,77 MB

VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA

VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,67 MB

USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY

USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,51 MB

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,44 MB

ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ

ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,01 MB

Změna č.3 územního plánu obce Telnice - Nabyla učinnosti dne: 3.3.2010

Změna č.3 územního plánu obce Telnice

Změna č.3 územního plánu obce Telnice.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 6,58 MB

Změna č.2 územního plánu obce Telnice - Nabyla učinnosti dne: 13.6.2012

Výrok

Výrok.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 218,86 kB

Odůvodnění

Odůvodnění.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 199,21 kB

Hlavní výkres

Hlavní výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,72 MB

Etapizace

Etapizace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,59 MB

Koordinační

Koordinační.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,01 MB

Výkres širších vztahů

Výkres širších vztahů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 7,97 MB

Výkres předpokládaných záborů PF

Výkres předpokládaných záborů PF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,95 MB

Výkres veřejné infrastruktury

Výkres veřejné infrastruktury.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,9 MB

Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření

Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,6 MB

Výkres základního členění

Výkres základního členění.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,55 MB

Změna č.1 územního plánu obce Telnice - Nabyla učinnosti dne: 09.09.2002

Změna č.1 územního plánu obce Telnice

Změna č.1 územního plánu obce Telnice.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 16,69 MB