Menu
Obec Telnice
Telnice Ústecký kraj

Zajímavosti a pamětihodnosti

památky

Pruský pomník
Litinový památník byl postaven v roce 1817 králem Bedřichem Vilémem III. na paměť padlých pruských vojáků, vedených přes Nakléřov generálem Kleistem, kteří 30.8.1813 završili obklíčení a porážku francouzského sboru pod gen. Vandammem. Návrh vypracoval architekt K. Fr. Schinkel. Památník byl odhalen dne 8. září 1817 v 10 hodin dopoledne podplukovníkem pruské královské gardy sv. p. von Röder. Nachází se v blízkosti rakouského památníku při silnici z Chlumce na Nakléřov. V roce 1857 byl litinový památník vyzdvižen na kamenný podstavec.
Památník má tvar obelisku, na jeho vrcholu je umístěn pruský železný kříž, v jeho horní části je pod korunkou monogram FW (Friedrich Wilhelm), uprostřed dubová ratolest s třemi listy a dole letopočet 1813. Na přední straně, obrácené k silnici, je ve dvou třetinách výšky pod pozlaceným věncem nápis: DIE GEFALLENEN HELDEN EHRT DANKBAR KÖNIG UND VATERLAND. SIE RUHN IN FRIEDEN! KULM DEN 30. AUGUST 1813. Níže pod římsou je medailon s hlavou panovníka a nápisem po obvodu: FRIEDRICH WILHELM III. KOENIG VON PREUSSEN, na zbývajících třech stranách se nachází pruská korunovaná orlice s žezlem a říšským jablkem ve spárech, na prsou písmena FW. Pomník byl v letech 1974-75 restaurován a znovu na přelomu tisíciletí opraven restaurátorem Aloisem Kučerou z Litoměřic.
Rakouský pomník
Pomník byl zřízen na oslavu velitele spojenců, generála Jeronýma Colloredo-Mansfelda a jeho vítězství v bitvě dne 17. září 1813. Tvoří jej obelisk 18 m vysoký, postavený podle návrhu pplk. Querlonda a byl odhalen 17. září 1825. Na jeho špičce se nachází pozlacený rakouský orel, držící vavřinový věnec. Na čelní SZ straně je medailon s podobiznou hraběte Colloredo-Mansfelda a nápisem: HIERONIMUS GRAF COLLOREDO-MANSFELD, K.K. GENERAL FELDZEUGMEISTER. Na odvrácené straně drží pod korunkou s devíti perlami dva korunovaní lvi jako štítonoši erb Colloredo-Mansfeldů a deviza HAEC PEPERIT VIRTUS. Erb na pomníku je proti úzu odlišně vybarven. Na pravém boku pomníku se uvádí: GEBOREN DEN 30ten MÄRZ 1775, na levém: GESTORBEN DEN 23ten JULI 1822. Po obvodu podstavce můžeme číst: DEM FEINDE FUCHTBAR, DEN SEINEN THEUER / DEM VATERLANDE UND SEINEN FREUNDEN ZU FRÜH ENTRISSEN / ARBESAU AM 17ten SEPTEMBER 1813 / DAS ÖSTEREICHISCHE HEER EINEM SEINER FÜHRER AUF DEM FELDE SEINES RUHMES.
Na odvrácené straně je na vrchní části podstavce uvedeno místo výroby: GEGOSSEN IN DEM CARL EGON FÜRST ZU FÜRSTNBERGISCHEN GUSSWERKE ZU NEUJOA-CHIMSTHAL RAKONITZER KREISES IN BÖHMEN 1824.

přírodní zajímavosti

kostely, kaple

Kostel svatého Josefa
Otakar Klement hr. Westphalen - Fürstenberg nabídl obci, že v Telnici postaví kostelík, trval však na tom, že bude stát v údolí u Telnice. Hostinský Kühnel z č.p. 12 předal na zasedání obecní rady 14. července 1909 petici, podepsanou 52 majiteli domů, ve které doporučují postavit kostel na horní části obecní louky s tím, že obci při stavbě ani následně nevzniknou jakékoli náklady.
Navržený kostelík v novogotickém slohu byl 15 m dlouhý, 9 m široký, loď 6 m vysoká, na jihu navazovala na loď věž o půdorysu 3 x 3 m. K presbytáři přiléhala sakristie. Kostel měl stát 2 m od silnice.
Kostel byl na podzim r. 1910 dostavěn a 23. října slavnostně vysvěcen litoměřickým biskupem Dr. Josefem Großem, slavnostní mši sloužil chlumecký farář Alfred Pattloch za účasti všech, kteří byli při pokládání základního kamene.

penziony

Penzion Stará pošta
Cesta z Telnice do Chlumce vedla kdysi přes návrší, které se zvedá mezi Dolním Varvažovem a Krušnými horami a byla ve velmi špatném stavu. Roku 1803 se začala stavět nová říšská silnice z Teplic do Petrovic, která přetínala zmíněné návrší a větší část z Chlumce do Telnice byla narovnána. Na tomto úseku tenkrát nestály žádné domy. Silnice sloužila poštovnímu styku mezi Prahou a Drážďany. Při silnici se podle Kreibischovy mapy z roku 1808 měnili koně. Místo bylo v polovině cesty mezi Teplicemi a Petrovicemi. Zde se také křižovaly kočáry při cestě do Drážďan a obráceně a současně se zde přepřahali koně poštmistra z Teplic a Petrovic, kteří se vraceli domů. Roku 1814 koupil ústecký poštmistr Johann Michael Ulbrecht od France Hantschela z Varvažova za 438 zl. konvenční měny pole o velikosti 1400 čtverečních sáhů a postavil zde v empírovém slohu poštovní stanici s pohostinstvím a stájemi. Stavba byla dokončena v roce 1817. Postupně byly přistavěny stáje a další budovy. Původně měl dům č.p. 55a, b, c, ve 20. století č.p. 110, 111, 114 a 115.

OBEC

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4
1
5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Informace od nás

Munipolis

Rozpočet

Rozpočet

ČEZ

cez

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA

GIS

Hlášení pálení

hlášení

Policie ČR – KŘP Ústeckého kraje

PCR

Počítadlo přístupu

Celkem návštěv:

Počítadlo přístupů

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0