Menu
Obec Telnice
Telnice Ústecký kraj

Výstavba chodníku

VÝSTAVBA CHODNÍKU V TELNICI

Naše obec zahájila realizaci dalšího projektu, financovaného z prostředků EU. Konkrétně se jedná o projekt s názvem Telnice - Výstavba komunikace pro pěší, vedený pod registračním číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008304. Na tento projekt byla poskytnuta dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti a bezbariérovosti dopravy prostřednictvím vybudování komunikace pro pěší. Projekt Telnice – Výstavba komunikace pro pěší napomůže vytvořit funkční, bezpečné a ekonomické podmínky pro přemisťování osob a není v rozporu s udržitelnou spotřebou přírodních zdrojů, snižuje zátěž životního prostředí a eliminuje negativní vlivy na lidské zdraví.
Cíl projektu je plně v souladu se STRATEGIÍ KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY LABSKÉ SKÁLY PRO OBDOBÍ 2014 – 2020.
Realizace projektu je plánována na roky 2018 a 2019.

lo

Datum vložení: 16. 1. 2019 8:56
Datum poslední aktualizace: 22. 7. 2019 16:13
Autor: Ing. Jan Doubrava