Telnice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Varvažovský rozcestník – pyrám

Torzo rozcestníku bylo nalezeno společně se zbytky „Varvažovského kříže“, ale ani k této stavbě nebyly dostupné žádné fotografie, které by vypovídaly o jeho tvaru a umístění. V roce 2021 se podařilo cestou Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem nalézt fotografie, ze kterých je tvar i umístění rozcestníku patrné. Ten byl pravděpodobně postaven v rámci obnovy kraje po bitvách z roku 1813 a označoval odbočku na Ústí nad Labem z tehdejší hlavní císařské silnice Teplice – Petrovice.

Jeho stáří nelze přesně datovat, avšak materiálem a tvarem odpovídá pokynům pro zhotovení rozcestníků vydaných zemskou správou ve 20. letech 19. stol.

Označení pyrám pochází ze staročeského názvu pro pilíř, který se tvarem podobá staroegyptskému obelisku.

Neví se, kdy a proč byl odstraněn. Jelikož nalezená část byla velmi poškozena, je pravděpodobné, že se jej někdo snažil rozbít na stavební materiál. Spodní část zmizela úplně.

Jedná se o drobnou, přesto významnou památku ukazující historii dopravního značení v našem kraji.

Na obnově rozcestníku pracoval kameník Josef Sotona z Mnichova u Lučního Chvojna a s jeho usazením za pomocí techniky pomohl Pavel Čepela z Telnice. Stavba byla provedena na náklady obce Telnice s finančním přispěním organizátorů vzpomínkových akcí k bitvám u Chlumce, Přestanova a Varvažova v roce 2021.

Foto

Nejstarší dochovaná fotografie rozcestníku z roku 1910. V pozadí je bývalá budova mýtnice, za kterou je vidět druhý rozcestník označující „novou“ silnici na Podmokly.