Telnice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Místní poplatek ze psů

dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 (platné od 1.4.2011)

  • poplatek se platí ze psů starších tří měsíců
  • poplatníkem je držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Telnice
  • poplatník je povinen ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. 

Sazba poplatků za kalendářní rok:

ze psa

  • za prvního psa: 100,- 
  • za druhého psa téhož držitele: 150,- 
  • za třetího a každého dalšího psa téhož držitele: 300,-

ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo sirotčího důchodu

  • za prvního psa: 50,-
  • za druhého psa téhož držitele: 50,-
  • za třetího a každého dalšího psa téhož držitele: 50,-