Telnice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Pokácení dřevin

O povolení ke kácení dřevin žádá

  • vlastník pozemku
  • fyzická, právnická osoba
  • nájemce pozemku, po předložení souhlasu vlastníka a kopie nájemní smlouvy.

Povolení o kácení není třeba:

  • Pro ovocné dřeviny roustoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.
  • Pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí
  • Pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2.
  • Pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin

NA VŠECHNY OSTATNÍ DŘEVINY JE TŘEBA POVOLENÍ OD PŘÍSLUŠNÉHO SPRÁVNÍHO ÚŘADU!!

Povolení ke kácení dřevin lze vydat jen ze závažných důvodů. Kácení se zpravidla provádí v období vegetačního klidu.

Příslušná legislativa

Formuláře ke stažení: