Menu
Obec Telnice
Telnice Ústecký kraj

Památky

  • Rozcestník ve Varvažově
  • Pomník Rudé armádě

V Telnici byl 9. září 1923 odhalen památník 21. padýlm v první světové válce. Pomník byl postaven v prostoru u potoka pod kostelem sv. Josefa.
Po druhé světové válce byl však na nátlak místních funkcionářů KSČ otočen a místní kameník přinucen vytesat na památník Čest Rudé armádě, jak už se stávalo v mnoha obcích v Sudetech, dnes v Severních Čechách.

  • Pomníky ve Varvažově 

Připomínka vítězství spojenců nad Napoleonem v bitvách u Chlumce a Varvažova.

  • Kostel sv. Josefa

Kostel se nachází v horní části obce a je výraznou dominantou Telnice a spadá do Římskokatolické farnosti Chlumec.
Kostel je obdélný. Má trojboce uzavřený presbytář a hranolovou věž v průčelí. Novinkou je zrekonstruovaný kůr. Vybaven je novodobým zařízením.

  • Kaple Panny Marie ve Varvažově 

Kaple se nahází při průjezdní komunikaci pod železničním přejezdem v Telnici pochází z roku 1860. Kaple byla rekonstruována roku 1994 a poté v létě 2015, kdy došlo nejen k obnově fasády, ale byla rovněž vyměněna i měděná střecha.
Kaple v novogotickém slohu je obdélného půdorysu s trojbokým závěrem a polygonální zvonicí.

  • Kaple v Liboňově

Na přelomu 19. a 20. století vznikla v horní části Liboňova u rybníčku malá kaple dnes neznámého patronica. V období komunistického režimu byla kaple zcela vyrabována a postupně pustla.
Od roku 2016 kaple prošla mnoho zněmami - oprava zdí, nová fasáda, výměna střechy. V nejbižší době budou do kaple umístěna vytrážová okna.

Kaple - Liboňov

  • Kaple Ledebourů

Kaple Ledebourů v Telnici je sakrální stavbou nacházející se osamoceně v lese při Černém potoce; náležela k již zaniklému ledebourskému zámku. Vně závěru kaple se nachází ledebourská hrobka.

Fotogalerie • Kaple Panny Marie (Kaple) • Mapy.cz